Maniak, ohiturak... Ohiturak, maniak...

Itsaso Bakedanok ez du atseden hartzerik izan. Etengabe izan da gaur bueltaka, ohiturei, maniei... Zer da ohitura? Zer da mania? Non dago muga? Ohitura, mania zuritzeko baliabidea soilik al da?