60 urtetik beherakoak dira koronabirusagatik larri ospitaleratutako denak

Nafarroako Osasun Publikoko eta Lan Osasuneko Institutuakdio ezin dela baztertu olatu epidemiko berriak sortzea elkarrekintza handitzearekin edo aldaera berriekin.

Covid-19k azken astean Nafarroan ospitaleratutako kasuen erdiek 53 urte baino gutxiago zituzten, eta ZIUn ospitaleratutako guztiek 60 urte baino gutxiago, Nafarroako Osasun Publikoko eta Lan Osasuneko Institutuak (ISPLN) maiatzaren 17tik 23rako astean egindako azken txosten epidemiologikoan jasotzen denez.

Aste honetan, 401 kasu baieztatu dira PCR bidez edo antigeno bidez (61 kasu 100.000 biztanleko), hau da, %23 gutxiago, aurreko astean PCR bidez edo antigeno bidez 525 kasu detektatu zirenean baino (80 kasu 100.000 biztanleko). Kasu berri horien %77 sintomatikoak ziren, eta %71 baieztatutako beste kasu batzuen kontaktu estuak izan ziren.

Etxebizitzaren eremua kasuen %48ren arduraduna da, infekzioaren jatorria ezagutzen ez dutenak %27 izan ziren, eta eremu soziala kasuen %14. Lan-esparrua %6,5ean egon zen, eta eskola-esparrua kasuen %4,2an.

Beheranzko joera da nagusi adin-talde guztietan, 75 urtetik gorakoetan izan ezik, horietan intzidentzia maila baxuetan egonkortzen baita. 65 eta 74 urte bitartekoen taldean %67ko beherakada izan da, eta 5 eta 14 urte bitartekoen taldean %41ekoa.

Tasarik handienak 15-34 urtekoen taldean erregistratu dira (91 100.000 biztanleko), eta ondoren 5-4 urtekoen taldean (81 100.000 urteko taldean). Tasarik txikiena 75 urtetik gorakoen artean ikusten da (100.000 biztanleko 17).

Behera egin dute Iruñeko (57 kasu 100.000 biztanleko) eta Lizarrako (38 100.000 biztanleko) osasun-eremuetako tasek, eta egonkortu egin da Tuterako eremuan (66 kasu 100.000 biztanleko). Aste honetan ez da kasurik baieztatu zentro sozio-sanitarioetan bizi diren pertsonen artean.

Hildakorik ez

Bestalde, maiatzaren 17tik 23rako astean, behera egin du Covid-19k eragindako ospitaleratzeak (33 izatetik 22 izatera), eta ZIUn izandako ospitaleratzeak hiru kasutan mantendu dira. Uztailetik lehen aldiz, aste honetan ez da Covid-19ren heriotzarik izan.

Joan den astean ospitaleratutako kasuen erdiek 53 urte baino gutxiago zituzten, eta ZIUn sartu ziren guztiek 60 urte baino gutxiago.

ISPLNren arabera, txertaketa hedatu arren, ospitaleratzeko, ZIUn sartzeko eta hiltzeko arriskuak handiak izaten jarraitzen du baieztatutako Covid-19 kasuen artean. Hala, apirilaren 5etik maiatzaren 9ra bitartean baieztatutako kasuetan, %6,9k ospitaleratzea eskatu zuten, milako 9,1ek ZIUn sartu zuten eta milako 6,3k Covid-19aren ondorioz hil zen.

Baieztatutako kasuen artean, ospitaleratzeko arriskua %20tik gorakoa da 65 urtetik gorakoen artean, eta %10etik gorakoa 55 urtetik gorakoen artean. ZIUn sartzeko arriskua %2,6koa da 55 eta 64 urte bitartekoen kasuan, eta %4,7koa 65 eta 74 urte bitartekoen kasuan. Heriotza-arriskua %2tik gorakoa da 65 urtetik gorakoen artean, %6tik 75 urtetik gorakoen artean eta % 11tik gorakoa 85 urtetik gorakoen artean.

Txertaketaren eraginkortasuna

Bestalde, Nafarroan %37ko babesa ikusten da txertoaren dosi batekin eta %82koa Covid-19aren kasu sintomatikoak prebenitzeko bi dosirekin.

Covid-19k eragindako ospitaleratzeak prebenitzeko txertaketaren eraginkortasuna %76koa da dosi bat duten eta %91 baino gehiago bi dosi dituzten pertsonen kasuan. Hala ere, txertoen eraginkortasuna apur bat txikiagoa da infekzio guztiak prebenitzeko, sintomarik gabekoak barne, %30ekoa dosi batekin eta %66koa bi dosirekin, eta, horregatik, txertopekoek neurri gehigarriak hartu behar dituzte ez infektatzeko eta ez kutsatzeko.

Nafarroan txertaketa hasi zenetik, 800 infekzio sintomatiko baino gehiago prebenitu dira, 500 ospitaleratze baino gehiago, 40 ospitaleratze baino gehiago ZIUn eta 200 heriotza baino gehiago Covid-19ren ondorioz.

Txostenak ondorioztatzen du SARS-CoV-2 infekzioen diagnostikoen, ospitaleratzeen eta heriotzen intzidentziak behera egiten jarraitzen duela. Azken asteetan, intzidentziak nabarmen egin du behera adin-talde guztietan, baina, zehaztu duenez, "Ezin da baztertu uhin epidemiko berriak sortzea, baldin eta interakzio sozialaren gorakadak aipatutako faktoreen balantzea hausten badu, edo txertoaren eragina saihesten duten aldaerak hedatzen badira".