Nafarroako aurrekontuak ez dira nahikoak beharra duten pertsonak gizarteratzeko helburuekin

Pobreziaren eta Gizarte Bazterkeriaren aurkako Nafarroako Sareak (30 gizarte-erakundek osatzen dute) Nafarroako Gobernuaren 2020rako aurrekontu orokorren balorazioa egin du, eta kezkatuta agertu da, pertsona ahulenak aktiboki gizarteratzeko baliabide nahikorik ez dagoelako.

Akordio programatikoak lan- eta neurri-ildo batzuk ezartzen zituen gizarteratzea garatzeko. Saretik interesgarritzat jotzen dituzte, baina aurrekontuak aztertu ondoren betetzea zailtzat jotzen dute. Kezkatu egiten dituindarrean dauden planak eta estrategiak ez ezartzeak (Gizarteratzeko Plan Estrategikoa, familia, haur eta nerabeei laguntzeko plan integrala, Nafarroan Ijito Biztanleria Garatzeko Estrategia, etab.), ez eta gizarteratzeko eskubidea garatzeak ere, zuzkidura ekonomiko nahikoa ez dagoelako. Hala nola zerbitzu-zorroan eta Diru-sarrerak Bermatzeko zorroan aurreikusitako eskubideak bermatzen dituzten araudiak kontu handiz betetzea.

 Bestalde, Nafarroako Gobernuaren akordio programatikoan honako konpromiso hau hartu zuen: "Gizarte-esparruko hirugarren sektorearentzako finantzaketa-esparru bat, ekonomikoki behar bezain hornitua (beharrezko formulak jasoko dituena, hala nola" urte anitzeko hitzarmenak ", diru-laguntzen deialdiak epe nahikoarekin argitaratzeko konpromisoa, sozietate-xedeetarako sozietateen gaineko zergaren% 0,7aren ezarpena eta Diru-laguntzei buruzko Foru Legearen aldaketa), Erakundeek ematen dituzten zuzeneko arretako zerbitzuak eta haien zorpetzea saihestea Konpromiso hori ez da islatu aurrekontuen etorkizuneko onarpenarekin.

Gizarte-erakundeen esparrua bereziki kaltetuta egon da krisi-unean egindako murrizketen ondorioz, baina funtsik ez izan arren, biztanleria zaurgarriaren zati handi baten azken euskarria izan da. PFEZaren% 0,7ko ekarpenak itzalak ditu; "ezin dugualde batera utzi haren zenbatekoa ez dela planifikatzen gizarte-premien arabera, baizik eta herritarren borondatearen arabera. Hainbeste, Ildo horretan, urteak daramatzagu eskatzen beharrezkotzat jotzen diren jarduketak% 0,7tik "atera" daitezela, eta Nafarroako Gobernuaren berezko aurrekontu-ildoak sor daitezela, pobrezia eta gizarte-bazterkeria desagerrarazteko lan egiten duten gizarte-erakundeek bideragarriak diren programa estrategikoak lortzera bideratuak".

Hala ere, egungo aurrekontu-egituraren aurrean, Sarearen eskaera zuzenketetan sistema % 0,7 osatzeko eskatzera zuzendu zen, eta urtez urte legebiltzar-taldeek 200.000 euroko laguntza eman zutela eta aurten ez dela ohiko zuzenketarekin babestu.

Horregatik guztiagatik, Sareak legebiltzar-taldeei eskatu die babes handiagoa eman diezaietela gizarteratzea sustatzen duten programa eta neurriei, eta eskaera horiek Nafarroako Gobernuaren 2020rako aurrekontuetan islatu dira. Beldur gara gabezia ekonomiko horrek pertsonen beharrei aurre egiteko eta haien eskubideak betetzeko baliabide falta ekarriko ote duen. Ez dezagun ahaztu erabateko gizarteratzearen onurak gizartearen ongizateari egiten diola mesede oro har, eta baliteke haien bizitzako uneren batean zerbitzu horietara jo behar izatea.