Hamar nafarretatik hiruk goi-mailako ikasketak dituzte

Nafarroako Unibertsitate Publikoa.

Belaunaldi gazteenek ikasketa-maila handiagoa dute, eta emakumeek (% 33) zertxobait gainditzen dituzte gizonak (% 29,8).

Nafarroako 15 urtetik gorako biztanleen %31,4k goi-mailako ikasketak ditu. Kopuru hori ia 169.000 pertsonakoa da, eta duela bost urte baino 7.500 pertsona gehiago daude, Nafarroako Estatistika Institutuaren 2016ko datuen arabera.

Zehazki, ia 21.000 pertsona gehiago daude bigarren hezkuntzako lehen etapan, 2011n baino hiru hamarren gehiago, 15 urtetik gorako biztanleen% 31,5 baitira.

Era berean, bigarren hezkuntzako bigarren etapa duten eta orientazio profesionala duten pertsonen kopurua ia 2.600 handitu da, hau da, 2016an ehuneko hiru hamarren igo da 2011rekiko.

Lehen mailako eta beheragoko mailako ikasketetan prestakuntza duten pertsonen kopurua ia 14.000 jaitsi da, hau da, 2016an ehuneko hiru puntu jaitsi da 2011rekiko. Era berean, ia 2.800 pertsona gutxiago dira bigarren hezkuntzako bigarren etapara iritsi direnak.

  1. urtearekin alderatuta, lanbide-ikasketak, bigarren mailakoak edo goi-mailakoak dituzten biztanleen kopuruak gora egin du, eta lehen mailako edo maila apalagoko ikasketak dituzten pertsonen kopuruak behera egin du. Hala, orientazio profesionala duen bigarren hezkuntzako bigarren etapako prestakuntzak ehuneko bi puntu egin du gora 2001etik, eta goi-mailako hezkuntzan prestakuntza duten pertsonen ehunekoa %23,3tik %31,4ra igaro da.

Emakumeen eta gizonen prestakuntza-mailak antzekoak dira, nahiz eta gizonak gehiago kontzentratzen diren bigarren hezkuntzako mailetan. Goi-mailako hezkuntzan emakumeak (%33) eta gizonak (%29,8) nabarmentzen dira, eta maila horretan ikusten dira alderik nabarmenenak. Lehen mailako edo maila baxuagoko ikasketetan ere egiten dute (lehenengoen %18 eta gizonen %16,7).

Kontrako egoera ikusten da orientazio profesionala duen bigarren hezkuntzako bigarren etapan, maila horretan ordezkaritza handiagoa baitute gizonek (%9,7) emakumeek baino (%7,5). Azkenik, orientazio orokorra duten bigarren mailako ikasketetan ere gizonen presentzia handiagoa da (%11,7) emakumeena baino (%10,5).

Adinari erreparatzen badiogu, ikusten da hezkuntza-maila hori duten emakumeen proportzioak oreka lortzen duela 50 eta 64 urte bitarteko pertsonen artean; aldiz, 65 urte edo gehiagoko pertsonen artean, biztanleria osoan ikusten diren zifrak alderantzikatu egiten dira, eta nabarmentzen da 65 urte edo gehiagoko gizonen %15,8k hezkuntza-maila handiagoa duela, emakumeen %9,5en aldean.

Gazteenen artean maila handiagoa

Belaunaldi gazteenek ikasketa-maila altuagoa dute. Goi-mailako hezkuntzan, 35 eta 49 urte bitarteko pertsonak nabarmentzen dira (%47,1), 65 urte edo gehiagokoen aldean (%12,2), eta maila horretan ikusten dira alderik nabarmenenak.

Orientazio profesionala duten bigarren hezkuntzako bigarren etapan ere hala gertatzen da (16 eta 34 urte bitarteko pertsonen %12,2 eta 65 urte edo gehiagoko pertsonen %2,1).

Kontrako egoera hautematen da lehen mailako edo maila baxuagoko ikasketetan; maila horretan, ordezkaritza handiagoa dute 65 urte edo gehiagoko pertsonek, %41,5ek, adin txikiagoko taldeetako pertsonek baino.

Azkenik, bigarren hezkuntzako lehen etapan, zifrak handiagoak dira adineko pertsonen artean ere: 50 eta 64 urte bitarteko biztanleen %41,1 eta 65 urte eta gehiagoko biztanleen %39,6; gainerako adin-taldeetan, berriz, %25 inguru.

Nazionalitateen araberako aldeak

Bestalde, biztanleria nazionalak ikasketa-maila altuagoa du. Goi-mailako prestakuntzan, Espainiako nazionalitatea dutenak nabarmentzen dira (%33,3), eta atzerriko nazionalitatea dutenak, berriz, %12,7.