Irabia-Izagak eta Redin-Miravalles ikastetxeek Gobernuarekiko ituna bete ez izanaren ohartarazpena jaso dute

15 eguneko epea dute Hezkuntza departamentuaren aktari helegitea jartzeko. 

Hezkuntza departamentuak prozesu baten hasiera jakinarazi die asteazken honetan Irabia-Izaga eta Miravalles- Redín ikastetxeei, Hezkuntzako Ikuskaritza Zerbitzuak egiaztatutako gertakarien irismena zehazteko. Erakundeak irailaren 8an egiaztatu zuenez, bi ikastetxeek generoaren arabera bereizita dituzte Batxilergoko lehen eta bigarren mailako ikasleak, eta banaketa horrek esan nahi du bere garaian finantzaketa-itunak berritzeko eskatutako baldintzetako bati ez zaiola eusten.

Hezkuntza departamentuaren Ikuskaritzak egindako aktak erantsi dizkio ebazpenari, eta horiek bi eskolen esku daude jada, egoki iritzitako alegazioak egin ditzaten 15 egun balioduneko epean, jakinarazpena egiten den egunetik zenbatzen hasita, Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez.

Itunarekin bat egin ahal izateko, ikastetxeek haren ondoriozko betebeharrak beren gain hartu behar dituzte, aplikatzekoa den araudian ezarritako baldintza guztiak betetzen dituztela adierazi behar dute, eta konpromisoa hartu behar dute ituna indarrean dagoen bitartean baldintza horiei eusteko.

Gimeno buru duen arloaren Ikuskaritza Zerbitzuak irailaren 8an ikastetxeetara egindako bisitan egiaztatu zuen Irabia-Izaga ikastetxeko Iruña-Burlatako egoitzan bi gela zeudela Batxilergoko 1. eta 2. mailako gizonezko ikasleekin bakarrik, eta Cordovillako egoitzan bi gela zeudela Batxilergoko 1. eta 2. mailako emakume ikasleekin bakarrik. Era berean, Miravalles-El Redín ikastetxean, Hezkuntza Ikuskaritzak egiaztatu zuen Iruñeko egoitzan, Batxilergoko 1. eta 2. mailetan, lau unitate zeudela (sei gelatan egituratuak, banaketak kontuan hartuta) soilik gizonezko ikasleekin, eta Zizurren egoitzan 6 gela zeudela Batxilergoko 1. eta 2. mailetan, emakume ikasleek bakarrik osaturikoak..

Foru Gobernuak adierazi duenez, ikasleak generoaren arabera bereizitako taldeetan mantentzeak bere garaian itunak egiteko eskatutako baldintzetako bat ez mantentzea ekar lezake.Horregatik, Hezkuntzak egokitzat jo du ekintzak hastea, gertakari horien irismena zehazteko.