Igerilekuetan pertsonako lau metro koadroko tartea gorde beharko da

Nafarroak azalera handien eta ertainen edukiera %50era arte handitu du, eta, horrela, neurriak pixkanaka malgutzen jarraituko du. Hamabost pertsonara igo ditu zuzendutako kirol-jarduera fisikoen taldeak.

Osasun Departamentuari buruzko foru agindu berria ostiralean sartuko da indarrean, eta igerilekuetako kanpoko espazioetan okupazioa arautzen du, erabiltzaile bakoitzeko metro karratuak kontuan hartuz.

Neurrien aurrerapen berria Foru Erkidegoan COVID-19aren egoera epidemiologikoa eta sanitarioa kontuan hartuta hainbat sektore eta jardueratan pixkanaka eta kontrolatuta irekitzeko ibilbide-orriaren esparruan gertatu da. Parametroak eta txosten teknikoak baloratu ondoren, Osasun departamentuak "malgutasunekin modu ordenatu eta mailakatuan" jarraitzearen alde egin du.  "Gobernuak azken asteotan egindako sailen arteko eta sektoreen arteko lan gogorraren ondorioz, ildo horretan aurrera egiten jarraitzeko apustua berretsi da, baina, aldi berean, atzerapausorik ez ematea bermatu da", azaldu dute.

Pandemiaren bilakaera positiboa izaten ari da Nafarroan, gizartearen gero eta zati handiago baten txertaketari esker (aste honetan, Nafarroan txertoa har dezaketen biztanleen erdiek baino gehiagok dosi bat jasoko dute gutxienez), nahiz eta bi arrisku-faktore ikusten dituzten. Lehenengoa, arau- eta autobabes-neurrien sozializazio eta erlaxazio handiagoa da; bigarrena, mugikortasun handiagoak birusaren aldaera berriak sartzea errazten duela.

Neurriak ostiraletik izanen dira indarrean

Foru Agindu berriak %40tik %50era handitzen ditu edukiera hipermerkatu, azalera ertain eta handi, zentro, merkataritza-parke edo horien parte diren establezimenduetan. Ehunekoa haietan kokatutako lokal bakoitzean baimendutako gehieneko edukierari dagokio. Bestalde, kirol-jarduerei dagokienez, 15 pertsonak parte hartu ahal izango dute gehienez zuzendutako kirol-jarduera fisikoetan, baina kopuru hori 20 pertsonara irits daiteke instalazioak baldintza espezifiko batzuk betetzen baditu: 5 metro koadro parte-hartzaile bakoitzeko mugikortasun txikiko jardueretarako eta 16 metro koadro mugikortasun handikoetarako. Espazioak, halaber, aireztapen naturala edo behartua (mekanikoa) izan beharko du, airea birzirkulatu gabe.

Igerilekuak, kanpaldiak eta kultu-lekuak

Igerilekuei dagokienez, berdeguneetan egon daitezkeen pertsonen gehieneko kopurua kalkulatzeko, pertsona bakoitzeko 4 metro koadro hartuko dira kontuan. Kanpaldiei dagokienez, parte hartzen duten gazteen kopurua 60 baino handiagoa ez izatea eta begiraleen/parte-hartzaileen ratioa 1etik 8ra bitartekoa edo txikiagoa izatea baldintzatuko da. Bi mota bereizten dira: %100 mugikorrak diren instalazioetan (pabiloi motako dendetan lo egitea baimentzen da, eta 4 m2 ditu parte-hartzaile bakoitzak) eta instalazio mistoetan, osasun-agintariek zati finkorako ezarritako edukierak errespetatuz eta lehen mugikorrerako adierazitakoak mantenduz.

Arau berriak kultuari buruzko osasun-neurriak sartzen ditu. Neurri horien edukiera, ehuneko baten ordez, pertsonen arteko distantziaren irizpidearen araberakoa izango da. Aldaketa horren arrazoia da espazio horiek guztiek ez dituztela ezaugarri berak altzarien erabilerari dagokionez, hala nola aulkien eta bankuen erabilerari dagokionez, eta, kasu batzuetan, eta erlijio irakastuaren errituen ondorioz, mugitzeko espazio bat behar dela. Horrela, pertsonen artean 1,5 metroko segurtasun-tartea mantendu beharko da (2,25 m2 pertsona bakoitzeko), eta gehieneko edukiera 300 pertsonakoa izango da.

Bestalde, ostalaritzako eta jatetxeetako ordutegiei eta edukierei, funtzio anitzeko zentroei, bingoei, jolas-aretoei eta antzekoei dagokienez, lehendik hartutako malgutasunei eutsi zaie, bai eta kultur jardueren edukierei eta ordutegiei dagokienez ere.