Gora egin du euskal hiztunen kopuruak Nafarroan; ez, ordea, erabilerak

Nafarroan euskara erabiltzen duten pertsonen ehunekoak ez du gorakadarik izan 2016 eta 2018 artean. 2018ko Nafarroako Gizarte eta Bizi Baldintzen gaineko inkesta aurkeztu du Nafarroako Gobernuak parlamentuan. 

Euskaararen ezagutzaren eta erabileraren azterketa aurkeztu du Nafarroako Gobernuak. Euskararen gaitasun orokorraren datua azpimarratu du Herritarrekiko Harremanetako kontseilari Ana Ollok. Nafarroako biztanle euskaldunak 6.800 gehiago dira 2016 eta 2018 artean; egun, 75.810 dira (%14,1). Zenbaki horri ia 43.000 nafar gehiago gehitzen zaizkio, euskara ulertzen dutela baieztatzen dutenak. Euskarabideak argitaratutako Nafarroako Datu Soziolinguistikoen txostenaren ondorio nagusiak dira.

Datuen arabera, Nafarroako biztanle euskaldun gehienak eremu euskaldunetik kanpo bizi dira. Zehazki, 75.800 euskal hiztunetatik 29.459 eremu euskaldunean bizi dira, 42.551 eremu mistoan eta 3.800 eremu ez-euskaldunean.

Euskararen ezagutzari dagokionez, adinaren arabera, 1991tik 2018ra bitarteko bilakaerak euskararen ezagutzaren gorakada nabarmena erakusten du adin-talde gazteenetan. Azken datuen arabera, 16 eta 24 urte arteko nafarren %24,5 da euskalduna. Ehunekoa %21,8ra jaisten da 25 eta 34 urte bitartekoen artean, eta %14,1era 35 eta 49 urte bitartekoen artean. Bestalde, 50 eta 64 urte arteko pertsonen %10,9k uste du euskalduna dela, eta 65 urtetik gorako biztanleen artean, berriz, %8,4k.

Egunerokoan %11,8 erabiltzen du euskara

Euskararen erabilerari dagokionez, Nafarroako biztanleen %11,8k modu intentsiboan edo egunerokoan erabiltzen du. Ehuneko hori %13,9ra igotzen da 16 eta 24 urte bitartekoen artean. Beste adierazle batzuek ez bezala, Nafarroan euskara erabiltzen duten pertsonen ehunekoak ez du gorakadarik izan 2016 eta 2018 artean.

2018ko datuen arabera, ia 120.000 nafar euskaldunen edo hartzaileen ezagutza egiaztatzeari dagokionez, %35,3k egiaztatzen du mailaren batean euskaraz dakiela, eta gazteen kasuan ehuneko hori %50 baino gehiagora igotzen da. Gainera, ingelesaren eta frantsesaren ezagutza handiagoa da euskaldunen artean (%35,9) ez-hiztunen artean baino (%22,8).

Azkenik, euskarazko hedabideen kontsumoari dagokionez, 16 urte edo gehiagoko nafar hiztunen %43,1ek dio prentsa idatzia irakurri duela paperezko euskarrian inkesta egin aurreko astean, eta %39,3k, berriz, euskarri digitalean. %74,3k irratia edo podcastak entzun ditu edo euskarazko telebista ikusi du aldi horretan bertan.