Gobernuaren 2018ko aurrekontuen azterketa minutu bateko bideoan laburbildu du Kontuen Ganberak

  • Foru Administrazioak  4.180 milioi gastatu zituen iaz, eta 4.100 bildu. Aurrekontu emaitza positiboa izan zen: 38 milioiko superabita.
  • Foru administrazioko langileen artean behin-behinekotasuna %486koa dela azpimarratu dute.
  • Aurrerantzean, txosten bakoitzeko minutu bateko bideo bat plazaratuko dute, "herritarrengana ahalik eta hobekien iristarazteko erakundearen lana.

Nafarroako Kontuen Ganberak iazko kontu orokorrei buruzko txostena argitaratu du. Txostenak Foru Administrazioaren finantza egoera aztertzen du, sektore publikoa osatzen duten erakunde guztien datuak emanez: Gobernua eta haren erakunde autonomoak; Nafarroako Parlamentua eta haren menpeko instituzioak: Kontuen Ganbera eta Arartekoa; eta fundazio eta sozietate publikoak.

Txostenak dioenez, Foru Administrazioak  4.180 milioi gastatu zituen iaz, eta 4.100 bildu. Egin beharreko doikuntzak eginak, aurrekontu emaitza positiboa izan zen: 38 milioiko superabita.

Gastuetan transferentzi arruntek dute zenbateko handiena: 1.500 milioi; langilerian 1.250 milioi gastatu ziren; eta ondasun eta zerbitzuen gastuek 630 milioi egin zuten.

Gastuaren helburuari begiraturik, honakoa da banaketa: Osasuna, 1.000 milioitik gora; Hezkuntzan 650 milioi; gizarte babesean 540 milioi. Estatuarekiko hitzarmenak 530 milioiko gastua dakar; azkenik, zorrak sorturiko gastua 467 milioi da.

Diru-sarrerei dagokienez, zerga bidezkoak dira nagusiak: %88. Eta zerga mota bakoitzarekin lorturiko diru-sarrerak honakoak: PFEZ-rekin 1.363 milioi, BEZ-rekin 1.270 milioi, zerga bereziekin 506 milioi eta sozietate-zergarekin 223 milioi.

Txotenak dioenez, kontuek egoki islatzen dituzte Foru Administrazioaren ondarea, finantza-egoera eta aurrekontu emaitza. Dena den, hiru salbuespen aipatzen dira: kontabilitate plana ez da bere osotasunean aplikatzen; funtzionarioen montepioak sorturiko gastuaz ez da informaziorik ematen; eta ez dago ondasun-zerrendarik.

Legezkotasunaz iritzia aldekoa da, kudeaketa legediaren araberakoa baita. Salbuespen bakarra aipatzen da: zenbait kontraturen epea amaitu bada ere, indarrean segitzen dute, eta beste zenbait kasutan kontraturik gabeko gastua dago.

3.085 milioiko zorra

Nafarroako Foru Administrazioaren zorra 3.085 milioi da. Aurreko urtekoarekin alderatuz, %5 jaitsi da. Aipatzekoa da 2018an aldez aurreko amortizazioa egin zela (128 milioi). Azken hamar urtean lehen aldiz, amortizaturiko zorra handiagoa izan zen harturikoa baino: 208 milioiko zorra hartu eta 373 milioi amortizatu ziren.

Zorraren %48 2024rako kitatu behar da. Zorrari buruz beste datu bat: Standard&poor´s agentziak A+ kalifikazioa eman dio Nafarroako zorrari, kalifikazio hoberena, Estatuarena baino hobea.

Foru Ogasunaren finantza egoeraren beste datu ona azpimarra daiteke: ekitaldia amaituta, gastu orokorretarako diruzaintzako soberakina zegoen: 158 milioi, hain zuzen.

Nafarroako Foru Administrazioak Aurrekontu Egonkortasunerako Legearen eskakizun guztiak bete ditu: finantzatzeko ahalmena, finantza egonkortasuna eta gastu-araua.

Langileriaren behin Behinekotasun tasa handia: %48

Txostenak Foru Administrazioko langileriaren behin-behinekotasun tasa handia azpimarratzen du. 2018ko amaieran, 29.000 lagun ari ziren lanean Foru Administrazioan. Horietatik %48 kontratatuak dira. Kontuen Ganberaren ustetan, behin-behinekotasun tasa hori gehiegizkoa eta kezkagarria da. Horregatik, dei bat egiten dio Gobernuari behin-behinekotasun tasa gutxitzeko neurriak har ditzan.