Nafarroako Auzitegiak ez ditu baliogabetuko ikastetxea zehaztu gabe euskara eskatzen duten irakasle plazak

CSIF sindikatuak egin dio eskakizuna Nafarroako Auzitegi Nagusiari.

Ikastetxe eta herria zehaztu gabe duten bigarren hezkuntzako irakasle lanpostu hutsak eta euskara eskatzen dutenak baliogabetzea eskatu du CSIF sindikatuak. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du sindikatuaren errekurtsoa. Epaiari kasazio-errekurtsoa jar dakioke.

Errekurtsoan, sindikatuak hiru foru-dekretu aurkaratu zituen (109/2017, 116/2017 eta 2/2018). Alegatu zuen plaza hutsak edo irakasle-lanpostuak zirela, ikastetxerik zehaztu gabe, eta, horregatik, Foru Komunitateko lurralde osoko edozein eremu, eremu edo herriri buruzkoak. Era berean, CSIFek ere desadostasuna agertu zuen lanpostu huts batzuen euskara eskakizunarekiko.

Lehen arrazoiari dagokionez, Auzitegi Nagusiak honako hau adierazi du: "Nafarroako hezkuntza-sistemak bere ikasle guztiei eta lurralde osoan eskaintzen die ikasketak zein komunikazio-hizkuntzatan egingo dituzten aukeratzeko aukera: gaztelania edo euskara, eta irakaskuntza-plazetan euskara eskatzeko oinarria hezkuntza-eskaria da, hau da, euskaraz irakasteko eskaria".

Alegatutako aurkaratutako xedapenen desadostasunari dagokionez, non Hezkuntza Saileko lanpostu hutsak sartzen baitira euskara eskatzen duen plantilla organikoan, Salak nabarmentzen du errekurritutako foru-dekretuen hitzaurrean dagoen motibazioa, bai eta administrazio-espedienteetan jasotako txostenak ere.

Era berean, demandari emandako erantzunean Hezkuntza Ikuskaritza Zerbitzuko zuzendariak sail horretan plaza berriak sortzeko beharrizanen zenbatespenari buruz eta horiek zenbatzeko moduari buruz egindako txostena jasotzen da, funtzionamendu-plantillak eta plantilla organikoak bereiziz.

Magistratuek azaldu dutenez, funtzionamendu-plantilla ikasturte bati dagokion ikastetxe bateko irakasleen hornidura da, ikastetxe bakoitzari eta urte bakoitzari erantzuten diona. Hori zehazteko, beharrezkoa da ikastetxe horren guztizko ordu-premiari erantzutea, ikasgelako irakaskuntzakoak, kudeaketakoak (buruzagitza, zuzendaritza eta orientazioa) eta irakasleen ondoriozkoak (lanaldi-murrizketak eta liberazio sindikalak) barne. Orduak ez zaizkie zuzenean espezialitateei esleitzen, eta, beraz, ezinezkoa da plantilla organikoan esleitzea, ezta LEP baterako kontuan hartzea ere.

Bestalde, epaileek jarraitzen dute; plantilla organikoaren kontzeptua ikastetxe batean egonkortu daitezkeen plazena da, hau da, dagozkien kubikuloetan ezarritako arloekin zuzenean lotuta daudenena. Aurrekoa finkatu ondoren, plantilla organikoaren datuak funtzionamenduarenarekin alderatzen dira, eta 3 urtez irauteko bermerik ez duten beharrak edo alda daitezkeenak kentzen dira, ez baitira plaza osoak.

Alde horretatik, magistratuek ondorioztatu dutenez, biztanleria-mugimenduek desorekak eragin ditzakete bi plantillen artean, eta, horregatik, ohikoa da ikasturte bakoitzean, plangintzaren ondoren, kontratazio-ekitaldi publikoak deitzea, behin horiek ezagututa, behar horiek betetzeko.

Azken batean, Auzitegi Nagusiak dio "ezin dela predikatu euskara eskakizuna duten plazen motibazio falta" inpugnatutako hiru foru dekretuetan.