Hezkuntza, Osasun eta Administrazio Guneko 2017ko euskara plazak bermatu egin ditu Auzitegiak

Auzitegiak Afapna sindikatuaren beste errekurtso bat ezetsi du: errekurritutako lanpostuen arrazoitzea bermatzen du, eta ezein deuseztasun-kausarik baztertzen du.

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko (NJAN) Administrazioarekiko Auzien Salak ukatu egin du Afapna sindikatuak 2017an euskaraz eskainitako plazen deuseztasuna, 2016ko birjartze-tasari dagokionez, bai eta erdiguneko administrazioaren eremuetan eta Osasun eta Hezkuntza sailetan ere. Epaiari kasazio-errekurtsoa jar dakioke.

Sindikatuak bere errekurtsoan inpugnatu egin zuen abenduaren 20ko 116/2017 Foru Dekretua, Administrazioan eta erakunde autonomoetan 2017. urteari dagokion lan-eskaintza publikoa onartzekoa, 2016ko birjartze-tasari buruzkoa, erdiguneko administrazioaren, Osasun Sailaren eta unibertsitateaz kanpoko irakasleen eremuetan, NJANek jakinarazi duenez.

Hezkuntzako eskaintzari dagokionez, Afapnak bere errekurtsoan eskaintza deuseza zela uste zuen, "Sala honen 2016ko epai batean xedatutakoa ez betetzeagatik, plaza horietarako eska daitekeen euskara-maila ez ezartzeagatik, ikastetxeari inolako atxikipenik ez egiteagatik eta nahitaezko motibaziorik ez izateagatik".