Behin-behinekotasun tasa "altua" murriztea gomendatu dio Kontuen Ganberak Iruñeko Udalari

Kontuen Ganberak adierazi duenez, Iruñeko Udalaren finantza egoera "saneatua" da, eta 2019an 18 milioiko aurrezki garbia izan zuen. Hala ere, Covid-19aren osasun krisiak adierazleen bilakaera onari "kalte" egingo diola adierazi du.

Kontuen Ganberak 2019ari dagokion Iruñeko Udalaren txostena argitaratu du, udalaren egoera ekonomikoa eta kontuak aztertzen dituena. Udalak funtzionamendu-gastuei eta finantza-kargari aurre egiteko nahikoa baliabide sortu zituela adierazi du.

Iruñeko Udalaren zorra 55 milioi eurokoa da, 2018koa baino bederatzi milioi txikiagoa. 2019aren amaieran, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina 22 milioira iritsi zen, eta ia 7 milioi handitu zen 2018arekin alderatuta.

Iruñeko Udalak bederatzi arlo ditu, alkatetza barne. Bi erakunde autonomo ditu: Udal Haur Eskolak eta Hirigintza Gerentzia; bost sozietate publiko: Comiruña, Pamplona Centro Histórico, Operador Energético Municipal, Animsa eta Mercairuña; Gaiarre Fundazioa; Eta Miserikordia etxeari loturik, nahiz eta berez hura izaera pribatukoa zen.

Txostenaren arabera, Iruñeko Udalak 204 milioi gastatu eta 216 sartu zituen iaz. Gastuen atalik garrantzitsuena langileei dagokie, 98 milioirekin. Ondasun arrunten gastuak 70 milioi dira, eta inbertsioek 14.

Langileei dagokienez, udal-plantillan 1.629 lanpostu daude, eta horietatik 736 — %45 — hutsik daude. Azken horietatik, 588 aldi baterako kontratazioaren bidez estaltzen dira. "Behin-behinekotasun tasa altua" ikusita, Kontuen Ganberak tasa hori murriztea gomendatu dio udalari, dagozkion lan deialdi publikoen bidez.

Diru-sarrerei dagokienez, transferentzia arruntak 104 milioi dira, zerga zuzenak 58 eta tasa eta prezio publikoak 33 milioi.

Udalaren kontu orokorrak udalaren egoera ekonomiko-finantzarioa islatzen du. Salbuespen gisa aipatzen da balantzean udal-montepioko funtzionarioen pentsioen etorkizuneko kostuagatiko hornidura erregistratu ez izana.

Legezkotasunari buruzko iritzia ere "aldekoa" da, nahiz eta salbuespen bat aipatzen duen txostenak: kontu-hartzailetza mugatua eta iraupena amaitua duten kontratuek sorturiko gastua. Azken hori konpontzeko, kontratuen planifikazio egokia eskatzen zaio udalari, iraupen mugak gaindi ez daitezen.