Udal administrazioan 119 lanpostu eskainiko ditu Iruñeak

Gaur egun funtzionarioek betetzen ez dituzten lanpostuen %16,2 hartzen ditu Iruñeko Udalaren lan eskaintza publikoak.

Iruñeko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko Lan Eskaintza Publikoa onartu du astelehen honetan, udal administrazioan 119 lanpostu eskaintzeko. Horietatik, 40 lanpostu birjarpen-tasagatik betetzea aurreikusten da, funtzionarioen erretiroagatiko lanpostu hutsak direla eta, eta beste 79 egonkortze-lanpostu, orain bitarteko langileek betetzen dituztenak. Horrela, gaur egun funtzionarioek betetzen ez dituzten lanpostuen %16,2 hartzen ditu LEPak.

Udalak LEP batean dei ditzakeen plaza hutsen gehieneko kopurua bi aldagaik zehazten dute: alde batetik, erretiroa hartu duten edo Udalean behin betiko baja hartu duten funtzionarioek, beste administrazio publiko batzuetatik datozen diru-sarrera berriak kentzen baitzaizkie; eta, bestetik, bitarteko langileek 2019ko abenduaren 31n hiru urte baino gehiago daramaten lanpostu-kopuruak. Hain zuzen ere, Udalak azaldu duenez, data horretan Comptos Ganberak lanpostuen %45 hutsik zeuden udal plantilla organikoan, eta horietatik % 80 aldi baterako beteta zeuden.

Gauzak horrela, Iruñeko Udalak 1.629 lanpostu ditu, eta horietatik 733 hutsik daude. 733 lanpostu horietatik 587 bitarteko langileek betetzen dituzte, eta 146, inola ere bete gabe. 2020ko LEP honekin, 40 lanpostuko birjarpen-tasarekin eta 79 egonkortze-lanpostuekin, lanpostu hutsen %27 eta bitarteko langileek betetzen dituzten lanpostuen %13,5 beteko dira. 2020ko Lan Eskaintza Publikoaren proposamen hori Udaleko sindikatuetako ordezkariekin kontsultatu eta parte hartu da Negoziazio Mahaian.

Birjarpen- eta egonkortze-plazak

Birjartze-tasaren kontura, hau da, erretiratutako funtzionarioek utzitako lanpostuak betetzeko, LEPak 40 plaza horiek barne hartzen ditu, hau da, Udalak bete gabe dituen lanpostuen % 27. Guztira 25 plaza Udaltzaingoari dagozkio, eta beste 4, berriz, Gizarte Langintzari, batez ere zerbitzu berriak finkatzeko, hala nola Lezkairu Auzo Unitatea.

Horrez gain, arkitekto teknikoaren 2 lanpostu eta beste 9 plaza jaso dira, Kulturako goi-mailako teknikari tituludunen lanpostu bakoitzerako, Desinfekzioko eta mantentze-lanetako ofizialaren lanpostu bakoitzerako, bateraezintasuneko erdi-mailako tituludunen lanpostu bakoitzerako, hilerriaren administrazio-lanpostu gisa, mugikortasuneko ikuskapen osagarrirako, Musika Eskolako piano-irakasleen lanpostu bakoitzerako, Erizaintzako teknikarien lanpostu bakoitzerako, Osasun Publikoko eta Gizarte Hezkuntzako goi-mailako teknikarien lanpostu bakoitzerako.

Egonkortzeko prozeduraren kontura, 79 lanposturen deialdia egitea aurreikusten da, hau da, aldi baterako kontratuak dituzten langileek betetzen dituzten plazen %13,5. Batez ere, behin-behinekotasun-tasa handia duten bi kolektibori eragiten die, hala nola funtzionamendu-laguntzaileei (ikastetxeak eta kiroldegiak, batez ere), 52 plaza eskainita eta % 50eko behin-behinekotasunarekin; eta hiri-kontserbazioko mantentze-lanetako laguntzaileei, gaur egun % 30etik gorako behin-behinekotasuna dutenak, eta 9 egonkortze-plaza.

Egonkortze-prozesu horretan sartzen diren beste lanpostu batzuk Gizarte Hezkuntzarako (3 plaza), Arkitektura Teknikoko eta Zerga Ikuskaritzako langileentzat (2 plaza bakoitzean) eta Ingeniaritza Tekniko Kimikorako, Eskuordetutako Esku-hartzerako, Mugikortasuneko Ikuskatzailetza Laguntzailerako edo Ikuskatzailetza osagarrirako dira. Era berean, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak indartzeko, buruzagitza eta arduradun-postu batzuk proben bidez betetzea islatzen da, eta ez izendapenen bidez. Udaletxeko lorategi-zerbitzuetako, proiektuetako, aparkalekuetako, ibilgailu-parkeko, desinfekzioko, administrazio-kudeaketako unitateko eta mantentze-lanetako burutzak dira.