Oinezkoen, txirrindularien eta gidarien arteko elkarbizitza bultzatzeko kanpaina hasi du Udalak

Kontrolak egingo dira orain debekatuta dauden jokabideak zuzentzeko, eta zigortu egingo dira segurtasuna eta bide-bizikidetza eragozten duten ekintzak. Helburua mugikortasun-ordenantza betearaztea eta herritarren arteko gatazkak saihestea da.

Iruñeko Udaltzaingoak bide diziplina deiturikoa errespetatzeko kanpaina hasi du, hau da, oinezkoentzat, txirrindularientzat, VMP ibilgailuentzat edo motordun ibilgailuentzat bideratutako guneak behar bezala erabiltzeko, abuztuan indarrean sartu zen Mugikortasun Ordenantzaren arabera. Kontua da Iruñeak segurtasunaren aldeko urratsak egiten jarraitzea eta araudi horren arabera izan daitezkeen bidegabeko jokabideak zuzentzea. Honako alderdi hauek nabarmenduko dira, besteak beste: espaloietan zirkulatzea, oinezkoen, txirrindularien eta ibilgailu motordunen eta motordunen arteko bizikidetza, eta bide-segurtasuneko alderdiak, hala nola argiak, txalekoak edo kasko babesleak erabiltzea.


Kanpainaren helburua hiriko bide ezberdinetan elkarbizitza hori lortzea da, espaloiak oinezkoentzako gune segurua izan daitezen, bizikletek eta VMPek beren zirkulaziorako erabiltzen dituzten espazioak bete ditzaten eta ibilgailu motordunek txirrindulariei eta VMPei galtzadan errespetua izan diezaieten. Zaintza-kanpaina 10 egunez egingo da, arreta berezia jarriz bizikletan eta laneko sarrera- eta irteera-joan-etorrietan (ikastetxean edo unibertsitateetan) ibiltzen direnek gehien erabiltzen dituzten ordu-tarteei, bai eta aisialdi-guneen kontrolari ere (Gazteluko Itzulia, Arga pasealekua …).


Iruñean, beste hiri batzuetan bezala, gatazkak sortzen dira oinezkoen eta txirrindularien arteko joan-etorrietan, espaloietan, oinezkoentzako guneetan eta zebrabideetan, batez ere mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen sarrerarekin batera (BBB), horiek ere espazio horiek behar ez bezala erabiltzen baitituzte. Batzuetan, oinezkoa da geldialdirik okerrena, istripu, kolpe edo harrapaketekin, ibilgailu horiek behar ez bezala zirkulatzen ari direlako, eta, batzuetan, espaloitik ibiltzean segurtasunik gabe sentitzen da. Segurtasunik eza hori bera dute bizikleta edo VMP erabiltzen duten pertsonek, ibilgailu motordunen ondoan galtzadatik zirkulatu behar dutenean. Kanpaina honen bidez, bidegabeko jokabideak zuzendu nahi dira, Mugikortasun Ordenantza berria tresna gisa erabiliz.

Zuzendu beharreko jokabideak
Udaltzaingoak joan den abuztuan Mugikortasun Ordenantza indarrean sartu zenetik hautemandako jokabideak zuzendu nahi ditu kanpainak, hain zuzen ere araudi horren aurka doazenak. 

Bizikletei eta VMP ibilgailuei dagokienez, batez ere hamar alderdiri buruzko jokabideak zuzendu nahi dira: espaloietan zirkulatzea (Mugikortasunari buruzko Ordenantzan araututako txirrindularientzako salbuespenak izan ezik); ikuspen gutxiko egoeretan argirik gabe zirkulatzea, baita gauean txaleko islatzailea erabiltzea ere VMP ibilgailuetan; babes kaskoa ez eramatea VMP gidariek eta 16 urtetik beherako txirrindulariek; entzungailuak edo telefonoa erabiltzea. Bizitegi-kaleek eta parkeek gutxienez 1,5 metroko distantzia ez errespetatzea oinezkoentzat, eta eraikinen fatxadetatik 2 metroko distantzia errespetatu gabe zirkulatzea. Gainera, honako hauek zainduko dira: abiadura desegokia; semaforoa gorriz gainditzea; gaituta ez dauden oinezkoen pasabideetan muntatuta zirkulatzea; zirkulatzeko gaituta dauden oinezkoen pasabideetan gurutzatzea, gerturatzen ari den ibilgailuaren gidariak ikusi dituela ziurtatu gabe, ibilgailua gelditzeko erreakzionatzeko denborarik eman gabe; eta, azkenik, 14 urtetik beherakoek BPI erabiltzea. Baina kanpaina ez da soilik bizikletetan eta VMPetan zentratuko, baita beste ibilgailu batzuk gidatzen dituzten gainerako pertsonengan ere, eta baita oinezkoengan ere. Esate baterako, ibilgailu motordunek txirrindulariekiko segurtasun-distantzia errespetatzea, aurreratzean erreiz aldatzea edo txirrindularienganako edo VMP ibilgailuekiko jazarpen-jokabideak etetea. Oinezkoei behin eta berriz eskatuko zaie bideetatik ez igarotzeko eta ez gelditzeko.

Kontrol estatikoak, patruilatzea eta zehapenak
Udaltzaingoaren patruilatze bakoitzean (zehazki, Prebentzio, Hurbiltasun eta Trafikoko Taldeenean), bi kontrol estatiko egingo dira, 15 minutukoak bere sektorean, aldez aurretik esleitutako lekuetan, eta aurreko atalean deskribatutako jokabideak kontrolatuko dira. 
Kontrol horiek Gazteluko Itzulia, Antso Gotorlekua, Abejerak eta Miserikordia inguruko pasabideak, Donejakue Bidea, Zabalguneak, Carlos III eta Monjardin; Alde Zaharra; Pio XXI, Mendebaldea, Ospitaleak, Barañaingo etorbidea eta Irunlarrea; Rochapea (Bernardino Tirapu, Enamorados parkea, Marcelo Celayeta, ibaia) bezalako guneetan egingo dira. Era berean, bereziki kontrolatuko dira bidegorriak dituzten kaleak eta orduko 30 kilometrora mugatutako kaleak, horiek baitira, logikoki, txirrindulariek eta VMP ibilgailuek gehien ibiltzen diren bideak. 

Irizpide komun gisa, honako jokabide hauek salatuko dira beti: espaloietan edo oinezkoentzako guneetan bizikletaz edo HMBetan zirkulatzea, bide berean bidegorriak egonda; espaloietan edo oinezkoentzako guneetan bizikletaz edo HMBetan zirkulatzea, noranzko bakarreko kaleetan eta 30 km/h-ko errei bakarrarekin, horien zirkulazioa baretuta dagoenean; bizikletaz edo HMBetan abiadura desegokian zirkulatzea, oinezkoengandik distantzia batera.Fatxadetatik 2 metro baino gutxiago igarotzea; bizikletan edo VMP bidez telefono mugikorra edo aurikularrak erabiltzea; babes kaskorik gabe edo 16 urtetik beherako bizikleta gidaririk gabe zirkulatzea; abiadura desegokian gaitutako oinezkoen pasabide bat bizikletaz edo VMP bidez zeharkatzea, edo gelditu aurretik erreakzionatu behar duen ibilgailuari denborarik ez ematea; bizikletaz edo VMP bidez zirkulatzea semaforoko faseak errespetatu gabe; Galtzadatik beste motordun ibilgailu batzuekin partekatutako zirkulazioko segurtasuna edo txirrindulariak galtzadan aurreratzea, bidez aldatu gabe.