Psicobiòleg evolucionista. Professor de la Universitat de València. Ciència, política, llengües, llibres...