UNA MUESTRA SOBRE PAISAJES DE NAVARRA

La Casa de Cultura María de Maeztu acogerá del 3 al 30 de noviembre una exposición de grabados y acuarelas sobre paisajes de Navarra. Su autor es el búlgaro Yordan Yordanov, que reside en Pamplona ...
BERRIOBEITI ROCK ERRITMOAREKIN BAT.

Musika-ekimen berria erantsiko zaio aurten Udalak kultur arloan eskainitakoari, XX. mendeko 70eko eta 80ko urteetako soinuz beteko baita Berriobeitiko Erabilera Anitzeko Eraikineko taberna-kafetegi...
BERRIOPLANO SE MUEVE A RITMO DE ROCK

A la oferta cultural del Ayuntamiento se va a sumar este año una nueva iniciativa musical que llenará el bar-cafetería del Edificio Multiusos de Berrioplano de sonidos de los años 70 y 80 del siglo...
BANKA ETIKOA SOLASGAI

Mahai inguru bat eginen da azaroaren 18an, asteazkenarekin, María Domínguez Gizarte Etxean, izenburu honekin: “Banka etikoa: errealitatea edo utopia?”. Solasaldian, zabaltzen ari den banka eredu ho...
CONFERENCIA SOBRE BANCA ÉTICA

El Centro Cívico María Domínguez acogerá el miércoles 18 de noviembre la mesa redonda “Banca Ética: realidad o utopía”. Durante la charla, miembros de las principales entidades del sector (Fiare y ...
BILERA PARTE-HARTZAILEAK KONTZEJUEKIN.

Udala kontzejuekin elkartzen hasi da, eta lehen bilera joan den urriaren 1ean egin zen Aitzoainen. Kontzeju guztiekin da elkartzekoa. Udalak lehen eskutik jakin nahi du zer behar eta zer eskari dit...
REUNIONES PARTICIPATIVAS CON LOS CONCEJOS.

El pasado 1 de octubre tuvo lugar en Aizoáin la primera charla del Ayuntamiento con cada uno de los diez concejos del municipio. Se trata de una iniciativa para conocer de primera mano las necesida...
INFORMAZIO BATZORDEAK, JENDEARENDAKO ZABALIK

Udalak udal funtzionamendurako erregelamendu organikoa onetsi zuen, joan den irailean. Horrekin bat, herritarrek udal bileretan parte hartzeko aukera izanen dute. Zehazki, eta kontuan harturik Info...
LAS COMISIONES INFORMATIVAS, ABIERTAS AL PÚBLICO

El Reglamento Orgánico de Funcionamiento municipal aprobado el pasado mes de septiembre ofrece al ciudadano la posibilidad de participar en reuniones municipales. En concreto, y teniendo en cuenta ...
LAGUNTZA SIRIAKO ERREFUXIATUENTZAT

Udalak etxebizitza bat jarri du Nafarroako Gobernuaren eskura, errefuxiatuei ostatua emateko. Era berean, errefuxiatuei laguntza eman gogo nahi dutenek Nafarroako Gobernuarekin jarri behar dute har...
APOYO A LOS REFUGIADOS DE SIRIA

El Ayuntamiento ha puesto a disposición del Gobierno de Navarra un piso para que pueda ser utilizado para albergar a refugiados. Asimismo, aquellos vecinos y vecinas interesados en colaborar y pres...
ARTIKA BERRIKO IKASLEEK ESKOLA-GARRAIOA DUTE URRIAZ GEROZTIK

Urritik aurrera, Artika Berriko ikasle guztiek eskola-garraioa dute Doña Mayor eta Ezkaba ikastetxe publikoetara joateko. Neurriak ikasturtea bukatu arte iraunen du. Izan ere, Udalak eskaturik, uda...